Parter

Projektledning
Sveriges Träbyggnadskansli, Arbio AB

Kommunikation
Trästad

Forskningsutförare
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
RISE

Arkitekter
Byrån för arkitektur och urbanism (BAU)
Link arkitektur
Marge arkitekter
Reflex arkitekter
Semrén & Månsson
Tengbom
White

Byggsystemleverantörer
Attacus Trähus i Jämtland AB
Hjältevadshus
Lindbäcks bygg AB
Martinsons
Masonite beams
Moelven byggmodul
Moelven Töreboda
Nock massiva trähus
Stora Enso
Södra

Entreprenörer
AR Bygg
Arcona
Balticgruppen Bygg AB
Byggnadsfirman Otto Magnusson
Åhlin & Ekeroth

Fastighetsägare
Baleno Fastighets AB
Balticgruppen
Diös
Fabege
Parkering Malmö
Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)
Sankt Kors
Umehem
Upab
Varbergs Fastighets AB
Vasakronan
Växjö Kommunföretag AB

Kommuner
Borlänge
Malmö
SKL Kommentus
Sunne
Umeå
Varberg

Konsulter
Bjerking
Fire Uppsala
Projektbyggaren Teknik Syd AB
Tyréns