Fokusområden

Projektet har 10 arbetspaket (AP) kopplade till samtliga skeden i byggprocessen; Planskede, Programskede, Projektering, Byggskede och Förvaltning.

Hållbarhetsbegreppen social, ekonomisk och ekologisk (teknisk) är också viktiga att spegla i projektets kunskapsgenerering, därför har dessa tre utsetts till fokusområden som skär igenom hela byggprocessen.

AP1. Stadsutveckling
Ansvarig part: RISE
Deltagande parter: Kommuner och fastighetsägare
Arbetspaketledare: Ylva Sandin, 070-617 82 91, ylva.sandin@ri.se

AP2. Medborgardialog
Ansvarig part: RISE
Deltagande parter: Kommuner och fastighetsägare
Arbetspaketledare: Katarina Haugen, 010-516 50 99, katarina.haugen@ri.se

AP3. Arkitektur
Ansvarig part: Luleå tekniska universitet
Deltagande parter: Arkitekter och fastighetsägare
Arbetspaketledare: Mathilda Norell, 073-746 36 06, mathilda.norell@ltu.se

AP4. Digital tvilling, BIM
Ansvarig part: Luleå tekniska universitet
Deltagande parter: Arkitekter, fastighetsägare, konsulter och entreprenörer
Arbetspaketledare: Gustav Jansson, 0920-49 18 35, gustav.jansson@ltu.se

AP5. Kalkylmodell och avtal
Ansvarig part: Linköpings universitet
Deltagande parter: Parter från samtliga delar av byggprocessen, tyngdpunkt på fastighetsägare och entreprenörer
Arbetspaketledare: Johan Holtström, 013-28 16 14, johan.holtstrom@liu.se

AP6. Byggsystem
Ansvarig part: RISE
Deltagande parter: Arkitekter, konsulter, entreprenörer och byggsystemleverantörer
Arbetspaketledare: Joakim Norén, 010-516 62 15, joakim.noren@ri.se

AP7. Livscykelanalyser och cirkularitet
Ansvarig part: RISE
Deltagande parter: Fastighetsägare och entreprenörer
Arbetspaketledare: Carmen Critescu, 076-815 72 21, carmen.cristescu@ri.se

AP8. Cirkulär affärsmodell
Ansvarig part: Linköpings universitet
Deltagande parter: Aktörer från samtliga kategorier
Arbetspaketledare: Tomas Nord, 013-28 28 78, tomas.nord@liu.se

AP9. Kunskapsspridning
Ansvarig part: Trästad
Deltagande parter: Samtliga
Arbetspaketledare: Jessica Becker, 072-534 59 49, jessica.becker@trastad.se

AP10. Projektledning
Ansvarig part: Sveriges Träbyggnadskansli, Arbio AB
Deltagande parter: Arbio, RISE, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet , Trästad + övriga parter
Arbetspaketledare: Erik Söderholm, 070-202 01 30, erik.soderholm@timberontop.se