Fokusområden

Projektet har 10 arbetspaket (AP) kopplade till samtliga 5 skeden i byggprocessen; Planskede, Programskede, Projektering, Byggskede och Förvaltning.

Hållbarhetsbegreppen social, ekonomisk och ekologisk (teknisk) är också viktiga att spegla i projektets kunskapsgenerering, därför har dessa tre utsetts till fokusområden som skär igenom hela byggprocessen.

AP1. Stadsutveckling
Ansvarig part: RISE
Deltagande parter: Kommuner och fastighetsägare

AP2. Medborgardialog
Ansvarig part: RISE
Deltagande parter: Kommuner och fastighetsägare

AP3. Arkitektur
Ansvarig part: Luleå tekniska universitet
Deltagande parter: Arkitekter och fastighetsägare

AP4. BIM
Ansvarig part: Luleå tekniska universitet
Deltagande parter: Arkitekter, fastighetsägare, konsulter och entreprenörer

AP5. Kalkylmodell och avtal
Ansvarig part: Linköpings universitet
Deltagande parter: Parter från samtliga delar av byggprocessen, tyngdpunkt på fastighetsägare och entreprenörer

AP6. Byggsystem
Ansvarig part: RISE
Deltagande parter: Arkitekter, konsulter, entreprenörer och byggsystemleverantörer

AP7. Livscykelanalyser och cirkularitet
Ansvarig part: RISE
Deltagande parter: Fastighetsägare och entreprenörer

AP8. Cirkulär affärsmodell
Ansvarig part: Linköpings universitet
Deltagande parter: Aktörer från samtliga kategorier

AP9. Kunskapsspridning
Ansvarig part: Trästad
Deltagande parter: Samtliga

AP10. Projektledning
Ansvarig part: Sveriges Träbyggnadskansli, Arbio AB
Deltagande parter: Arbio, RISE, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet , Trästad + övriga parter