Fokusområden

Projektet har 10 arbetspaket (AP) kopplade till samtliga skeden i byggprocessen; Planskede, Programskede, Projektering, Byggskede och Förvaltning.

Hållbarhetsbegreppen social, ekonomisk och ekologisk (teknisk) har utsetts till fokusområden som skär igenom hela byggprocessen.