Om oss

I första etappen av Timber on Top (december 2018-juli 2019) gjordes en förstudie av hinder och möjligheter för på/tillbyggnationer baserat på social, ekonomisk och teknisk hållbarhet. Arbetet mynnade ut i ett antal fokusområden som vidarebehandlas under etapp 2 (augusti 2019-september 2022) för att främja nya tekniska lösningar, affärsmodeller, processtöd, ökad kunskap och samverkan.

Forskningen i Timber on Top utförs av Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och RISE. Sveriges Träbyggnadskansli och Föreningen Trästad Sverige har huvudansvaret för projektledning respektive kunskapsspridning.