Om oss

I första etappen av Timber on Top (december 2018-juli 2019) gjordes en förstudie av hinder och möjligheter för på/tillbyggnationer baserat på social, ekonomisk och teknisk hållbarhet. Arbetet mynnade ut i ett antal fokusområden som vidarebehandlas under etapp 2 (augusti 2019-augusti 2021) för att främja nya tekniska lösningar, affärsmodeller, processtöd, ökad kunskap och samverkan. I etapp 2 ska även en best practice guide utformas med kunskap och erfarenheter från planerade, pågående och slutförda på- och tillbyggnadsprojekt ur ett flertal perspektiv.

Forskningen i Timber on Top utförs av Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och RISE. Sveriges Träbyggnadskansli och Föreningen Trästad Sverige har huvudansvaret för projektledning respektive kunskapsspridning.