Timber on top

Timber on Top bedrivs som ett samverkansprojekt med aktörer från samtliga led i värdekedjan: stadsplanerare, fastighetsförvaltare, byggherrar, konsulter, arkitekter, byggsystemleverantörer och byggentreprenörer samt stöd från akademi/institut. Genom att samla kunskap och erfarenheter från planerade, pågående och slutförda projekt ur ett flertal aktörers perspektiv, ska en Best Practice-guide utformas och testas under projektets gång. Det kommer också att genomföras ett antal delstudier kring olika tekniska system, affärsmodeller och brukarmedverkan. Det stora antalet parter i projektet garanterar en god spridning av resultaten.

Läs mer om projektet

Händelser