Påbyggnader i trä hett ämne på internationell konferens

Vid den internationella träbyggnadskonferensen Woodrise 2019 höll Daniel Wilded, produktchef på Martinsons, i ett seminarium med fokus på möjligheterna att förtäta städer genom påbyggnader i trä.
– Det är en fantastisk möjlighet att dela kunskaper med människor från hela världen. Att våra påbyggnader kan inspirera till hållbara förtätningar av stadskärnor är ett enormt erkännande, säger han.

Woodrise arrangerades den 30 september till 4 oktober i Quebec City, Kanada. Här samlas människor från alla delar av branschen samt forskningssamhället. Totalt handlar det om ett tusental deltagare och utställare från 20 olika länder. Under konferensen diskuterades ett flertal aspekter med koppling till träbyggande – från akustik till konstruktionslösningar. Ett genomgående tema var möjligheten att bygga hållbart.