Vinnova beviljar stöd till etapp 2

Vinnova har beviljat stöd på 10 MSEK för etapp 2 av Timber on Top. Nu inleds arbetet med att utforma en best practice guide genom att samla kunskap och erfarenheter från planerade, pågående och slutförda på- och tillbyggnadsprojekt ur ett flertal perspektiv. Under projektets gång kommer också ett antal delstudier kring olika tekniska system, affärsmodeller och brukarmedverkan att genomföras. Läs pressmeddelande här.