Möt oss i Almedalen

Seminarium: Smart hållbar urbanisering med på- och tillbyggnader i trä.

Förtätningstrenden är här för att stanna. Med syfte att skapa närhet, effektiv resurshantering och inte exploatera mer än nödvändigt har politikers och planerares blickar vänts inåt mot staden och det redan byggda. Men är kostnaderna för att rusta upp skäliga, och finns ekonomin?

Arrangör: Trästad och Träbyggnadskansliet
Tid: 4 juli, kl 15-16
Plats: Kilgränd 1, Visby
Medverkar gör: WSP, Tengbom, Martinsons, Timber on Top